Escola Atenta

escolaL’estil de vida actual i específicament del moment que vivim és motiu d’estrès per una bona part de la població. Això no exclou als nens i adolescents i, per tant, l’escola és un dels àmbits més importants on es manifesta.

El projecte Escola Atenta té com a objectiu la integració de la pràctica de l’Atenció Plena a l’escola, creant una cultura escolar de tranquil·litat, concentració i connexió.

El programa té la flexibilitat necessària per adaptar-se a les necessitats de cada centre i permet iniciar l’experiència des de qualsevol etapa educativa, amb la possibilitat de fer-la extensiva progressivament, a partir de:

  • Xerrades de presentació a la comunitat educativa i famílies. “L’Atenció Plena o MINDFULNESS: una nova manera de ser, estar i fer a l’escola”
  • Formació del professorat  amb l’objectiu d’introduir al professorat a la pràctica de l’Atenció Plena.
  • Recolzament pràctic per al desplegament de l’Atenció Plena a l’aula.
  • Sessions de supervisió
  • Entrenament per a famílies: tallers

Nombrosos estudis i experiències als Estats Units i diversos països d’Europa (Gran Bretanya, Irlanda, França, etc.) han demostrat que la introducció del MINDFULNESS a l’escola és una eina poderosa que facilita la gestió de múltiples problemes que actualment es viuen a les aules, a les famílies i a la societat en general.

joves meditant

 

LinkedInShare