Què és MINDFULNESS

MINDFULNESS és un entrenament sistemàtic de la ment que permet desenvolupar recursos interns d’autoobservació i autoregulació, oferint la possibilitat de desactivar “ el pilot automàtic” amb el que solem respondre.

Segons el Dr Jon Kabat-Zinn,  MINDFULNESS és  “la consciència que apareix al prestar deliberadament atenció, en el moment present i sense jutjar, observant com es desplega l’experiència moment a moment”. La pràctica de l’ATENCIÓ PLENA o MINDFULNESS constitueix bàsicament una forma de prestar atenció. Es pot considerar com una habilitat de l’atenció que ens permet centrar la ment en el present.

MINDFULNESS ens ensenya a relacionar-nos amb el que està passant a la nostra vida, aquí i ara. Ens ajuda a recuperar l’equilibri intern, atenent de manera integral als aspectes de la persona: cos, ment i esperit i ens convida a viure en plenitud. Malauradament, vivim més preocupats pel passat i pel futur i això ens fa reaccionar de manera automàtica i poc adaptativa. Amb la pràctica de l’ATENCIÓ PLENA desenvolupem una major capacitat de discerniment i de compassió.

shutterstock_124749718 (Copiar)

La pràctica de l’atenció plena – MINDFULNESS
acaba transformant positivament a la persona,
es converteix en una nova forma
SER, ESTAR i FER A LA VIDA

LinkedInShare