Mindfulness la pràctica de l’Atenció Plena

MINDFULNESS és un entrenament sistemàtic de la ment que permet desenvolupar recursos interns d’autoobservació i autoregulació, oferint la possibilitat de desactivar “ el pilot automàtic” amb el que solem respondre.

Segons el Dr Jon Kabat-Zinn,  MINDFULNESS és  “la consciència que apareix al prestar deliberadament atenció, en el moment present i sense jutjar, observant com es desplega l’experiència moment a moment”. La pràctica de l’ATENCIÓ PLENA o MINDFULNESS constitueix bàsicament una forma de prestar atenció. Es pot considerar com una habilitat de l’atenció que ens permet centrar la ment en el present.

En els darrers anys, aquesta pràctica s’ha estès a diferents àmbits amb molt bon resultats. També s’ha fet extensiva a nens i adolescents, oferint una experiència d’espai i silenci interior, tot animant a utilitzar MINDFULNESS en la vida quotidiana per aprendre a respondre millor, sense reaccionar impulsivament als esdeveniments.MINDFULNESS ens ensenya a relacionar-nos amb el que està passant a la nostra vida, aquí i ara. Ens ajuda a recuperar l’equilibri intern, atenent de manera integral als aspectes de la persona: cos, ment i esperit i ens convida a viure en plenitud. Malauradament, vivim més preocupats pel passat i pel futur i això ens fa reaccionar de manera automàtica i poc adaptativa. Amb la pràctica de l’ATENCIÓ PLENA desenvolupem una major capacitat de discerniment i de compassió.

shutterstock_124749718 (Copiar)

La pràctica de l’atenció plena – MINDFULNESS
acaba transformant positivament a la persona,
es converteix en una nova forma
SER, ESTAR i FER A LA VIDA

LinkedInShare