Autobiografia en cinc capítols curts, Portia Nelson

Capítol Ú Camino pel carrer Hi ha un forat profund a la vorera Caic Estic perduda … No sé què fer No és culpa meva. Trigo segles a sortir. Capítol Dos Camino pel mateix carrer Hi ha un forat profund a la vorera. Faig com que no ho veig Em torno a caure. No puc … Read more…

LinkedInShare